Tietosuojaseloste

Tietosi on turvassa

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Se tuo mukanaan tärkeitä uusia asetuksia, jotka
Honkalan Kenkä Oy huomioi toiminnassaan asiakastietojen turvallisen käsittelyn osalta. Noudatamme
uuden lain vaatimuksia asiakkaidemme henkilötietojen käsittelylle siis 25.5.2018 alkaen.

Ystävällisin terveisin, Henna

Rekisterin pitäjä: Honkalan Kenkä Oy
Savarinkatu 4
84100 Ylivieska
08-451 999
info@honkalankenka.fi

Olemme aina olleet erittäin tarkkoja sinua koskevien tietojen käsittelyssä. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja
pyrimme aina suojaamaan henkilötietojasi varmimmalla mahdollisella tavalla. Asiakastiedot saamme
sinulta itseltäsi asiakassuhteen syntyessä (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja
henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

Yrityksemme sisällä tietojasi käsittelee yksi ihminen ja häntä koskee salassapitovelvollisuus.
Verkkokaupassamme antamiasi tietoja käytämme täyttääksemme velvoitteet sinua kohtaan (tilauksen
käsittely, -hallinnointi, -maksu, asiakastuki sekä viestien lähetys meilitse/puhelimitse tilaukseen liittyen).
Emme jaa tietojasi eteenpäin. Meillä kaikki tietoihisi liittyvä on salasanojen takana turvassa. Tiedot
tallennetaan sähköiseen järjestelmään jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset
ratkaisut.

Emme pidä kanta-asiakasrekisteriä.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi.
Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä on pääsy kotisivujen tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää
tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-
asetuksen mukaisesti.

Tiedot on suojattu monimutkaisilla salasanoilla, palomuureilla ja tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä ja
palveluestohyökkäyksiä vastaan. Tiedot sijaitsevat fyysisesti tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa EU:n
alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien tapojen mukaisesti.

Tietokantaan on pääsy vain Suomen Paikallinen Mainostoimisto-verkosto Oy:n työntekijöillä. Rekisteristä ei
tehdä fyysisiä kopioita eikä aineistoa käsitellä manuaalisesti.